Vodcast Episode 20: with MB Education Minister Kelvin Goertzen

Mga ka-barangay, si Hon. Kelvin Goertzen, Minister of Education ng Manitoba, at Member of the Legislative Assembly (MLA) ng Steinbach ang panauhin sa episode na ito upang talakayin ang mga alalahanin kaugnay ng pagbubukas ng mga paaralan sa darating na Setyembre.

Barangay Canada Vodcast: Episode 20 with The Hon. Kelvin Goertzen, MB Education Minister

Mga ka-barangay, Si Hon. Kelvin Goertzen, Minister of Education ng Manitoba ang panauhin sa darating na Huwebes, ika-8 PM central upang talakayin ang pagbubukas ng mga paaralan sa darating na Setyembre. Kung may mga katanungan po kayo, maaari pong i-comment sa ibaba o ipadala sa questions@barangaycanada.com.

Posted by Barangay Canada on Thursday, August 6, 2020